Ochrona danych osobowych

Operator sklepu internetowego www.mp-shops.com, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej „danymi”) są uważane za ściśle poufne i podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego poświęcamy szczególną uwagę danym osobowym i ich ochronie. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „Zasadami“) znajdują się informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe gromadzimy, jaki jest tytuł prawny ich przetwarzania, do jakich celów je wykorzystujemy, jak długo je przechowujemy, komu możemy je przekazywać. W Zasadach informujemy również o tym, jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobie, której dane dotyczą.

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku korzystania z usług naszego sklepu internetowego lub punktów stacjonarnych (tzn. punktów sprzedaży i punktów odbioru), przetwarzamy różne rodzaje danych.

1.1. Przy zakupie

Najczęściej udostępniane przez klienta dane to dane uzyskane za pośrednictwem formularza zamówienia produktów lub usług na naszej stronie internetowej. Są to przeważnie dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia i można je podzielić na:

 1. Dane identyfikacyjne, którymi są imię i nazwisko;
 2. Dane kontaktowe, którymi są adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktury, numer telefonu.
 3. Dane powstałe w związku z zawartą umową, konkretnie zakupione produkty, wartość świadczonych usług i segment klienta.

1.2. W przypadku odbierania informacji handlowych

Klienci mogą otrzymywać informacje handlowe również za pośrednictwem wiadomości SMS.

Przetwarzamy następujące dane odbiorców takich informacji:

 1. Dane identyfikacyjne, konkretnie imię;
 2. Dane kontaktowe, dzięki którym możemy się kontaktować z użytkownikiem, konkretnie adres e-mail, również numer telefonu;
 3. Dane demograficzne pochodzące z ustawień użytkownika i zachowania w Internecie, przez które rozumie się dane dotyczące płci i preferowanego języka.

1.3. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe lub tworzące ich zawartość

W przypadku osób odwiedzających nasze strony internetowe gromadzimy w trakcie odwiedzin różne informacje, takie jak adres IP, ustawienia przeglądarki i preferowanego języka, odwiedzane strony internetowe wraz z datą i godziną odwiedzin. Monitorujemy również poruszanie się po stronie internetowej, to znaczy kliknięcia na odnośniki, aby móc dostosować wyświetlaną treść i oferować oczekiwane produkty i treści.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej w stosowanej przeglądarce internetowej i urządzeniu zapisujemy, a następnie odczytujemy pliki cookies, którym poświęcony jest odrębny rozdział niniejszych Zasad.

Oprócz plików cookies przetwarzamy również dane dotyczące zachowania na stronie, adresu IP, dane udostępniane przez przeglądarkę, konkretnie rozdzielczość, system operacyjny urządzenia i jego wersję oraz ustawienia języka.

Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które uważamy za praktyczne i mogące zawierać użyteczne informacje. W związku z tym zwracamy uwagę, że właścicielami i operatorami takich stron mogą być inne firmy i organizacje, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi Zasadami zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie sprawuje kontroli nad takim przetwarzaniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

2.1. Zakup produktów i usług

Najczęściej przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży, abyśmy mogli skutecznie przetworzyć zamówienie otrzymane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Adres e-mail i numer telefonu służą do przesłania potwierdzenia zamówienia, doręczenia potwierdzenia otrzymania płatności, przesłania faktury elektronicznej, a także do bieżącego informowania o stanie zamówienia, a w razie potrzeby do indywidualnego kontaktu w sprawie danego zamówienia.

2.2. Dostosowanie i tworzenie treści, udoskonalanie stron internetowych

Chcemy dostosowywać treści do naszych użytkowników i polecać produkty, którymi będą zainteresowani. Z tego powodu wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe do personalizacji treści i ofert na naszych stronach internetowych. Wyświetlane oferty marketingowe mogą być dobierane według innych informacji o użytkowniku, które uzyskaliśmy w określonym czasie na podstawie danych kontaktowych i demograficznych, ulubionych produktów, a także innych danych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych. Nie prowadzimy jednak w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które niosłoby skutki prawne dla użytkownika.

Przetwarzamy dane dotyczące zachowania użytkownika na naszych stronach internetowych, co pozwala nam uzyskać informacje, na podstawie których możemy nieustannie doskonalić nasze strony internetowe, aby były maksymalnie przyjazne dla użytkownika. Dane osobowe użytkownika możemy również przetwarzać w celu generowania różnych statystyk, takich jak na przykład monitorowanie odwiedzin lub pomiar skuteczności reklamy, a także do testowania nowych funkcjonalności naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnej. Dane dotyczące zachowania użytkownika w sieci są również istotne między innymi ze względu na zapobieganie wszelkim atakom na nasze strony internetowe.

2.3. Obsługa klienta i komunikacja z klientem

Nieustannie staramy się udoskonalać usługi świadczone przez naszą obsługę klienta, a aby móc jak najszybciej reagować na zapytania i zapewnić taką obsługę, potrzebujemy danych osobowych użytkownika w celu skutecznego przetwarzania zapytań użytkownika lub rozwiązywania ewentualnych problemów dotyczących realizacji umowy sprzedaży. W przypadku kontaktu telefonicznego, rozmowa będzie nagrywana po uprzednim ostrzeżeniu w celu ciągłego zwiększania jakości naszych usług.

2.4. Badanie satysfakcji na portalach opiniujących

W związku z zakupem klient może otrzymać prośbę o jego ocenę za pośrednictwem wybranego portalu opiniującego. W takim przypadku celem przetwarzania jest badanie satysfakcji.

2.5. Udoskonalanie usług

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy do nieustannego udoskonalania naszych usług i systemów, włącznie z dodawaniem nowych funkcjonalności. Dane osobowe przetwarzamy również w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz zbiorczych i business intelligence, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opartego na swobodzie działalności gospodarczej i polegającego na konieczności udoskonalania świadczonych usług ze względu na chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak zapewnić odpowiednią ochronę praw i interesów użytkownika, wykorzystujemy w tym celu dane osobowe, które zostały w maksymalnym stopniu zanonimizowane.

2.6. Ochrona, bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów

Dane osobowe możemy przetwarzać również w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych klientów i systemów, wykonywania naszych praw i roszczeń prawnych, wykrywania oszustw i zapobiegania im, rozwiązywania sporów lub realizacji naszych umów. Ponadto, dane osobowe możemy przetwarzać także w celu ewentualnych kontroli, prowadzonych przez organy publiczne.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w różnym zakresie i dla różnych celów, jak podano szczegółowo w art. 1 i art. 2 powyżej:

a) Bez zgody użytkownika na podstawie umowy, realizacji obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu;

b) Na podstawie zgody użytkownika

Rodzaje przetwarzania, które możemy wykonywać bez zgody użytkownika, zależą od określonego celu danego przetwarzania, a także pozycji osoby, której dane dotyczą, wobec naszej firmy – czy jest wyłącznie osobą odwiedzającą naszą stronę internetową, czy też dokonuje u nas zakupu lub rejestracji. Do przetwarzania danych osobowych może jednak dojść również w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest adresatem zamówionego produktu lub usługi, kontaktuje się z nami.

3.1. Realizacja umowy sprzedaży

W przypadku zakupu lub złożenia zamówienia w naszej firmie, powstaje propozycja zawarcia umowy sprzedaży, która zostaje zawarta z chwilą przyjęcia propozycji z naszej strony w formie wysłania zamówionego produktu. Do realizacji takiej umowy sprzedaży lub też innej umowy dotyczącej produktów lub usług, niezbędna jest duża część danych osobowych, wprowadzonych za pośrednictwem formularza zamówienia.

3.2. Realizacja obowiązków prawnych

Również my musimy spełniać obowiązki prawne, określone w obowiązujących przepisach prawa. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji takich obowiązków nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą. Na takiej podstawie prawnej przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane dotyczące zamówień.

3.3. Zgoda

W celu wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Na podstawie udzielonej zgody przetwarzamy je w przypadku, gdy nie przetwarzamy ich na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W dowolnym momencie można odwołać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Zgody wymagamy również wtedy, gdy planujemy opublikować recenzję zakupionego produktu. Także w tych przypadkach zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

3.4. Prawnie uzasadniony interes

Dane osobowe przetwarzamy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu udoskonalania i dostosowywania świadczonych usług, ustalenia, czy realizacja zamówiona przebiegła pomyślnie, skuteczniejszego reklamowania oferowanych produktów i usług.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również ochrona roszczeń prawnych, wewnętrzna ewidencja i kontrola należytego świadczenia naszych usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega również na przesyłaniu próśb o ocenę dokonanego zakupu za pośrednictwem wybranego portalu opiniującego, lub też ocenę organizowanych przez nas konkursów konsumenckich.

4. Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w większości przypadków dla celów własnych jako ich administrator, co oznacza, że sami określamy wskazane powyżej cele gromadzenia danych osobowych, środki ich przetwarzania i ich należytą realizację.

Dane osobowe przekazujemy naszym partnerom wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, np. w celu dokonania płatności lub wysyłki.

Dane osobowe przekazujemy również naszym podmiotom przetwarzającym, które oczywiście przestrzegają prawnych warunków ochrony danych osobowych. Te podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe zgodnie z naszymi poleceniami, nie naruszając w żaden sposób praw osoby, której dane dotyczą. Za zgodą użytkownika możemy również przekazać dane osobowe sieciom społecznościowym lub operatorom narzędzi marketingowych w celu wyświetlania celowanych reklam na innych stronach internetowych.

4.1. Kategorie odbiorców

Dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • Firmom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności na podstawie złożonego zamówienia, czyli realizacji umowy sprzedaży;
 • Przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, w tym odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • Dostawcom produktów lub centrom serwisowym w związku z reklamacją zamówionego produktu lub usługi;
 • Partnerom zajmującym się wysyłaniem informacji handlowych, którzy są związani obowiązkiem zachowania poufności i nie mogą używać przekazanych danych osobowych do żadnych innych celów;
 • Operatorom narzędzi marketingowych; którzy pomagają nam personalizować oferty i treści;
 • Sieciom społecznościowym, jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za ich pośrednictwem lub udostępnia treści przy pomocy wtyczek społecznościowych;
 • Operatorom narzędzi kontaktowych obsługi klienta, lub też w razie potrzeby zewnętrznych call center;
 • Partnerom realizującym badania satysfakcji klientów;
 • Dostawcom technologii i operatorom usług chmurowych;
 • Przedstawicielom prawnym lub finansowym, sądom w celu przetwarzania dokumentów sprzedaży, egzekucji wierzytelności lub dla innych celów, wynikających z realizacji naszych obowiązków ustawowych;
 • Organom publicznym w przypadku egzekwowania naszych praw (np. Policji).
 • Jeżeli osoby trzecie używają przekazanych danych osobowych w ramach ich własnego prawnie uzasadnionego interesu, nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Takie ewentualne przetwarzanie podlega wyłącznie Zasadom przetwarzania danych osobowych danej firmy i osoby.

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe i jak są one zabezpieczone?

5.1. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim przez okres trwania naszej umowy, w tym przypadku umowy kupna. Takie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji naszych zobowiązań, bez względu na to, czy chodzi o zobowiązania wynikające z zawartej umowy, czy z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, mamy obowiązek przetwarzać przez okres wskazany w danych przepisach prawa, czy też zgodnie z nimi. Np. w przypadku wystawionych przez nas dokumentów księgowych, jako administrator mamy obowiązek przechowywać dane przez co najmniej 10 lat od ich wystawienia.

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim przez okres trwania naszej umowy, tj. umowy kupna. Poza tym, przetwarzamy również dane osobowe przez okres niezbędny do tego, abyśmy byli w stanie należycie realizować wszelkie nasze obowiązki, wynikające z zawartej umowy i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Np. w przypadku wystawionych przez nas dokumentów księgowych, mamy obowiązek przechowywać dane przez co najmniej 10 lat.

W ramach rozpatrywania wniosków użytkowników i zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta przetwarzamy dane osobowe od dnia zawarcia stosunku umownego oraz przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji na zakupiony produkt ze względu na rozstrzyganie potencjalnych sporów.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszej obsługi klienta, dane osobowe dotyczące takiego kontaktu przechowujemy przez okres 2 lat, włącznie z nagraniami monitorowanych rozmów.

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania danych osobowych wynika z celu przetwarzania lub jest wskazany przez obowiązujące przepisy prawa, dotyczące ochrony danych osobowych. Po upływie określonych terminów przetwarzania, dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

5.2. Zabezpieczenia

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe są przekazywane w postaci już zaszyfrowanej, przy czym do ich przekazywania stosujemy system szyfrowania SSL (secure socket layer). Właśnie ten system zapewnia bezpieczeństwo danych użytkownika podczas komunikacji przeglądarki z naszym serwerem. Nasze strony internetowe i pozostałe używane przez nas systemy zabezpieczamy przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utraceniem i zniszczeniem danych osobowych, a ponadto przed dostępem osób nieupoważnionych do danych osobowych, ich zmianą lub modyfikacją.

Zabezpieczenia te na bieżąco udoskonalamy, przy czym również od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności stosowanych przez ich systemów z RODO.

W przypadku rejestracji klienta, dostęp do konta klienta jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu wybranego hasła. Nie mamy dostępu do hasła użytkownika, ponieważ przechowujemy je w formie zaszyfrowanej, której nie może rozszyfrować ani użytkownik, ani my.

Chcielibyśmy niniejszym zaapelować, aby nie przekazywać danych dostępowych osobom trzecim. Po zakończeniu operacji na koncie klienta zalecamy wylogowanie się z konta, w szczególności jeżeli urządzenie jest współdzielone z innymi użytkownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za nadużycie hasła użytkownika, chyba że sytuację taką spowoduje bezpośrednio nasze działanie.

6. Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Korzystamy również z plików cookies, aby nasze strony internetowe mogły prawidłowo działać a nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Do korzystania z plików cookies niezbędne jest ich wsparcie ze strony używanej przeglądarki internetowej. Nasze strony internetowe działają również bez plików cookies, aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie, który uniemożliwia używanie niektórych podstawowych funkcji.

Cookies to standardowe narzędzie do zapisywania informacji, dotyczących korzystania ze stron internetowych.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które powstają automatycznie podczas wizyty na każdej stronie internetowej i które są zapisywane przez przeglądarkę internetową w komputerze użytkownika, smartfonie lub innym urządzeniu. Dzięki niektórym plikom cookies jesteśmy w stanie połączyć aktywność użytkownika na naszych stronach internetowych aż do zamknięcia przeglądarki. Po zamknięciu okna przeglądarki takie pliki cookies zostaną automatycznie usunięte.

Inne pliki cookies pozostają w przeglądarce lub urządzeniu przez określony czas i reaktywują się przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych. Oprócz plików cookies korzystamy również z tzw. pikseli śledzących, które są niewielkimi, niewidocznymi dla użytkownika obrazkami, działającymi na podobnej zasadzie, jak pliki cookies. Czas, na który pliki cookies są zapisywane w przeglądarce lub urządzeniu zależy od ustawień samych plików cookies oraz przeglądarki. Dane pozyskane z plików cookies przechowujemy przez okres maksymalnie 1 roku.

6.1. Z jakich plików cookies korzystamy?

Pliki cookies, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, można podzielić na 2 podstawowe rodzaje:

 • Krótkoterminowe, tzw. „session cookies“, które są usuwane natychmiast po zakończeniu wizyty na naszych stronach internetowych;
 • Długoterminowe, tzw. „persistent cookies“, które pozostają w przeglądarce lub urządzeniu przez określony czas lub aż do ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies można też podzielić według ich funkcji na:

Niezbędne, czyli techniczne i funkcjonalne cookies, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności stron internetowych. Bez tych plików cookies nie byłoby możliwe umieszczenie produktu w koszyku, wysłanie zamówienia, czy logowanie do konta klienta.

Analityczne, które pomagają nam zwiększyć komfort użytkowania naszych stron internetowych dzięki temu, że zrozumiemy, jak użytkownicy z nich korzystają. Pozwalają nam również na analizę skuteczności różnych kanałów sprzedaży.

Remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego kierowania.

W praktyce powyższe pliki cookies wykorzystujemy np. do:

Poprawnego działania koszyka zakupów tak, aby można było w prosty i szybki sposób złożyć zamówienie.

Zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie.

Maksymalnego dostosowania naszych stron internetowych do wymogów użytkownika dzięki monitorowaniu wizyt, poruszania się po naszych stronach internetowych i używanych funkcji.

Uzyskania informacji o tym, jakie reklamy przegląda użytkownik, aby w przyszłości nie wyświetlać reklam produktów, którymi nie jest zainteresowany.

Niektóre pliki cookies wraz z ich treścią mogą gromadzić informacje, które następnie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie i które np. bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Np. informacje o produktach zakupionych na naszych stronach internetowych mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w ramach wyświetlania i dostosowania bannerów reklamowych na przeglądanych stronach internetowych. Takie pliki cookies są jednak udostępniane osobom trzecim w postaci zanonimizowanej, która uniemożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą.

7. Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą i jak może z nich skorzystać?

Podobnie, jak my mamy swoje prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, również osoba, której dane dotyczą ma prawa, z których może skorzystać. Do praw tych należą:

7.1. Prawo do dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać bezpłatnej informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i przez jaki okres, gdzie pozyskujemy dane osobowe i komu je przekazujemy. W ramach prawa dostępu można również zażądać o przesłanie ustrukturyzowanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu przetwarzanych danych.

7.2. Prawo do sprostowania

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, osoba której dane dotyczą ma prawo zażądać ich sprostowania. Dane sprostujemy lub uzupełnimy bez zbędnej zwłoki.

7.3. Prawo do usunięcia

W niektórych przypadkach można skorzystać z prawa do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe niezwłocznie usuniemy lub zanonimizujemy. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji naszych obowiązków ustawowych i które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z przepisami prawa (np. realizacja złożonego zamówienia) lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Likwidacja danych osobowych nastąpi również w przypadku, gdy dane te nie będą już potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach można również skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może zażądać, aby wskazane dane osobowe nie były przedmiotem dalszego przetwarzania, w ograniczonym czasie.

7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli chodzi o przetwarzanie dla celów marketingowych, dane osobowe przestaniemy przetwarzać niezwłocznie. W pozostałych przypadkach zrobimy to po ponownej analizie naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz praw i powodów przedstawionych przez użytkownika.

8. Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie z dniem 19. 12. 2020.


No products

To be determined Shipping
0 zł Total

Check out

ClickCease